Kariera

Obecnie poszukujemy osób na następujące stanowiska pracy:

  • specjalista ds kosztorysowania
  • specjalista ds kontroli kosztów
  • kierownik budowy

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie aplikacji na adres: rekrutacja@metalplastbudownictwo.pl z podaniem stanowiska w tytule maila.

Prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez MB Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Kajetańska 2 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Ostatnie Realizacje

Zobacz więcej realizacji